Tukijat ja yhteistyökumppanit

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hyvinkään yhdistys on osa MLL:n yhteisöä, joka muodostuu keskusjärjestöstä, 10 piirijärjestöstä ja 566 paikallisyhdistyksestä. MLL:n Hyvinkään yhdistys ry on niin MLL keskusjärjestön kuin Uudenmaan piirijärjestönkin jäsen. Henkilöjäsenet ovat jäseninä paikallisyhdistyksissä. MLL:ssä on yli 92 000 henkilöjäsentä ja se onkin Suomen suurin lastensuojelujärjestö.

MLL:n keskusjärjestön verkkokauppaan

MLL:n Uudenmaan piiri

 

Hyvinkään yhdistys tekee paljon yhteistyötä myös Hyvinkään kaupungin kanssa. Yhdistys on ollut esimerkiksi perhekeskus Pikku-Veturin yhteistyöryhmän jäsen sen perustamisesta asti.

Lue Pikku-Veturin lastentarhanopettajan ja MLL Hyvinkään hankekoordinaattorin yhteiskirjoitus Pikku-Veturin 10-vuotisjuhlasta ja yhteistyöstä!

Myös MLL Hyvinkään NEro-hankkeella on lukuisia yhteistyökumppaneita.