Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalipaneeli 2019

Laurea-ammattikorkeakoulu ja MLL Hyvinkään yhdistys järjestivät eduskuntavaalipaneelin torstaina 21.2.2019. Vaalipaneelin puheenjohtajana toimi Aamupostin päätoimittaja Laura Ääri.

Vaalipaneelin aiheena oli Hyvinkään seudulla toteutettava, eri ikäryhmiin kohdistuva ennaltaehkäisevä hyvinvointityö. Laurean sosiaalialan opiskelijat laativat kysymyksiä ehdokkaille osana omaa Sosiaalialan vaikuttamistyön opintojaksoaan. Jakson vastuuopettajana toimii lehtori Timo Kumpulainen.

Tilaisuuden ohjelma ja aineisto:

13.00          Tervetuloa Laureaan!
                  johtaja Krista Pahkin, Laurea

13.15          SOSTE Suomen sosiaali ja terveys esittäytyy – vaikuttamistyö ja tavoitteet
                  yhteiskuntasuhdepäällikkö Ulla Kiuru, SOSTE

13.45          Vaalipaneeli
                  juontajana päätoimittaja Laura Ääri, Aamuposti

15.30          tilaisuuden päätös
                  varapuheenjohtaja Paula Väliaho, MLL Hyvinkään yhdistys

PDF-tiedostoTervetuloa Laureaan!.pdf (629 kB)
PDF-tiedostoSOSTE esittäytyy_21022019.pdf (3.4 MB)
PDF-tiedostoopiskelijoiden kysymykset ehdokkaille.pdf (308 kB)
Laurean opiskelijoiden kysymykset ehdokkaille

MLL:n aineistoa lapsiystävällisiin eduskuntavaaleihin

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) eduskuntavaaliohjelma lyhyesti: lapsen oikeuksien sopimukseen perustuva lapsistrategia, lapsivaikutusten arviointi käytäntöön, perhekeskusmalli koko maahan, lapsi- ja perhelähtöinen perhevapaauudistus, perheiden riittävä ja joustava perusturva, varhaiskasvatuslain uudistuksen jatko, turvallinen ja terveellinen koulu, kaikille lapsille mahdollisuus harrastamiseen ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen.

Tutustu MLL:n vaalisivuihin.

Antaahan sinun ehdokkaasi äänensä lapselle? Tutustu Anna ääni lapselle -sivuihin ja ryhdy joko Ääni lapselle -ehdokkaaksi tai -agentiksi.

Tutustu myös MLL:n aineistoon lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsiystävällisen päätöksenteon tueksi

Ennaltaehkäisy Hyvinkäällä - MLL Hyvinkään yhdistys seuraa

MLL Hyvinkään yhdistys kirjoitti vaalipaneelista ja ennaltaehkäisyn merkityksestä paikallislehti Aamupostiin. Kirjoitus julkaistiin 1.3.2019.

Yhdistys seuraa ennaltaehkäisyn toteutumista Hyvinkäällä.

Kuva Aamupostissa julkaistusta tekstistä, kuva: Irene Väkevä-Harjula