NEro-hankeseminaarisarja

NEro I -hanke järjesti vuosina 2014-2015 hankeseminaarisarjan, johon kuului neljä hankeseminaaria. Hankeseminaarien yhteisenä tavoitteena oli NEro I -hankkeen tavoitteiden mukaisesti lasten hyvinvoinnin tukeminen. Näkökulma asiaan vaihteli eri seminaareissa.

Seminaarit olivat aikajärjestyksessä (seminaarin nimi on samalla linkki kyseisen seminaarin sivuille):

Eroon pelinappuloista, kevät 2014
Eroasian käsittely perheen näkökulmasta

Syntipukista vanhempiensa lapseksi, syksy 2014
Eroasian käsittely lapsen näkökulmasta

Erolapsesta eläkkeenmaksajaksi, kevät 2015
Eroasian käsittely yhteiskunnan näkökulmasta
HUOM! Sivulta löytyvät myös esityksistä tehdyt tallenteet

NErolla lapselle voimaa, syksy 2015
NEro I -hankkeen loppuseminaari

 

Näiden seminaarien lisäksi NEro II -hanke järjesti yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun ja Hyvinkään kaupungin kanssa eroauttamisseminaarin keväällä 2018.

 

Seminaareissa on nähty laaja kattaus eroauttamiseen liittyviä esityksiä. Seminaareissa ovat esiintyneet (nimet esiintyjän sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä, esityksen nimen yhteydessä linkki esitykseen, mikäli se on ollut saatavilla):

 

Pentti Arajärvi, Lastensuojelun Keskusliitto
Lapsi perheen ja hallinnon välissä, syksy 2015

Tina Haverinen, Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto
Näkökulmia ja menetelmiä lasten ja nuorten vertaisryhmätyöskentelyyn Taikuri- ja Vetskari-ryhmissä, syksy 2014

Jouko Huttunen
Isyyden tukeminen erotilanteessa, kevät 2014

Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Toteutuuko lapsen etu erotilanteessa, kevät 2015
Hyvinvointia edistävä ja ongelmia ehkäisevä työ investointina, syksy 2015

Jari Kekäle, Järvenpään perheasiain neuvottelukeskus
Perheasioiden sovittelun uudet tuulet, kevät 2014

Marja Kiijärvi-Pihkala, MKP Aikamatka
Tilli Toukka -vertaisryhmämallin arviointi, syksy 2015

Osmo Kontula, Väestöliitto
Mikä pitää ihmisiä yhdessä ja mikä heidät siitä erottaa? kevät 2015

Taija Kummelus-Eskelinen, Sirkus Selko
Iloa sirkuksesta, syksy 2014

Sirkku Niemelä, Jyväskylä
Lasta suojaavat tekijät vanhempien erotessa, syksy 2015

Raija Panttila, Neuvokeskus
Vanhemmuudesta ei voi erota, kevät 2014

Ilona Rauhala, Eron keskellä -palvelu
Vanhempien yhteistyö lapsen hyväksi, syksy 2014

Matti Rimpelä, Tampereen yliopisto
Lapsi oppii hyvinvointia - ja myös pahoinvointia - kehitysyhteisöjen kasvatuskumppanuudessa, kevät 2015

Nina Sajaniemi, Helsingin yliopisto
syksy 2014

Tarinateatteri Kapriisi
kokemusasiantuntijan ääni, syksy 2015

Marja Toivio-Kaasinen
Avioerot perheessä, kevät 2014

Paula Väliaho, NEro-hanke
NEro-hankkeen esittely, kevät 2014
NEro-hanke ja Tilli Toukka -vertaisryhmämalli, syksy 2014
NEro-hanke ja Tilli Toukka -toiminta, kevät 2015
Miksi Tilli Toukka kannattaa? syksy 2015
 

NEro-hanke haluaa kiittää kaikkia hankeseminaarisarjaan tavalla tai toisella osallistuneita!

 

Lisätietoja hankeseminaarisarjasta saa hankekoordinaattori Paula Väliaholta, paula.valiaho(at)mll.fi (korvaa (at) @-merkillä). Twitteristä seminaarit löytyvät #NEroseminaari