LAPE-tiedotteet

MLL Hyvinkään yhdistys NEro-hankkeen edustamana on ollut aktiivinen osallistuja LAPE-hanketyöhön Hyvinkäällä. NEro on ollut muun muassa mukana toteuttamassa kahta ketterää kokeilua: työkalupakin aktivoimista käyttöön asiakkaiden tarpeiden mukaan sekä parisuhteen ja yhteisen vanhemmuuden tuen vahvistaminen. Työkalupakin aktivoiminen käyttöön asiakkaiden tarpeiden mukaan tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakkailta nouseva tarve on lähtökohtana erilaisten vertaisryhmien ohjaamiselle. Parisuhteen ja yhteisen vanhemmuuden tukea on vahvistettu Pikku-Veturissa.

NEro on ollut mukana myös kirjoittamassa LAPE-tiedotteita näistä ketteristä kokeiluista. Tästä linkistä löydät tiedotteen työkalupakki-kokeilusta tai tarkemmin Hyvinkään kaupungin Tilli Toukka -koordinaattorista ja tästä linkistä tiedotteen parisuhteen ja yhteisen vanhemmuuden vahvistamisesta.

Hyvinkään Tilli Toukka -koordinaattorista on kirjoitettu myös erillinen henkilökuva.