Hyvinkään Tilli Toukka -koordinaattori

Hyvinkään kaupungin sosiaalipalveluiden perheohjaajan Jan Degermanin työnkuvaan kuuluu Tilli Toukka -koordinaattorin tehtävät. Käytännössä hän koordinoi Tilli Toukka -vertaisryhmiä, jotta niitä alkaisi Hyvinkäällä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

NEro-hanke haastatteli Jania hänen Tilli Toukka -tehtävästään. Voit lukea koko jutun täältä tai tiivistelmän täältä. Tilli Toukka -koordinaattorista on kirjoitettu myös LAPE-tiedote.

Koordinaattori yli rajojen

Hyvinkään kaupungin sosiaalipalveluiden perheohjaajan Jan Degermanin työnkuvaan kuuluu myös Tilli Toukka -koordinaattorin tehtävät. Käytännössä Jan huolehtii siitä, että Tilli Toukka -ryhmiä käynnistyy asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Tilli Toukka on sekä vertaisryhmämalli 4-6 -vuotiaille lapsille, joiden vanhemmat ovat eronneet tai eroamassa että monenlaisia tunnetyökaluja kaiken ikäisille lapsille. Tilli Toukassa työstetään lasten tunteita leikin ja taiteen keinoin. Toiminnassa korostuu lapsen näkökulma ja tavoitteena on lapsen omien voimavarojen vahvistaminen.

 

Jan tutustui Tilli Toukkaan ensimmäisenä asiakasperheensä kautta. Perheen lapsi oli ryhmässä ja se näkyi monin tavoin perheen kotona muun muassa niin, että vaikeista asioista puhuminen oli helpottanut. Saman palautteen Jan sai myös ohjatessaan Tilli Toukka -ryhmää ja hän pitääkin sitä yhtenä merkittävimmistä Tilli Toukan vaikutuksista. Hän nostaa tärkeänä esiin myös Tilli Toukan tarjoaman tunteiden käsittelykanavan. Janin arvion mukaan Tilli Toukan avulla voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää erotilanteiden tuomia ongelmia.

Tilli Toukka -ryhmää ohjaa kaksi Tilli Toukka -koulutuksen käynyttä ohjaajaa ja ryhmiä kannattaa ohjata yhteistyössä. Tämä paitsi tuo monipuolisempaa näkökulmaa ohjaamiseen ja sekä lasten että perheiden tilanteeseen, myös jakaa resurssitarvetta. Ryhmien ohjaaminen myös kannattaa, sillä ne toimivat ennaltaehkäisevänä tuoden lopulta säästöjä. Ryhmien ohjaamisen haasteena on kuitenkin aika ja ohjaaminen pitäisikin saada osaksi eri toimijoiden perustyötä.

Tilli Toukka ja monet muut ryhmät ovat monesti perheiden toiveiden mukaista toimintaa. Tilli Toukassa korostuvat lasten ja perheiden osallisuus sekä vertaistuki. Vertaiselta saatu tuki ja apu on myös helpompi ottaa vastaan kuin ammattilaiselta saatava.

 

Hyvinkään lisäksi Tilli Toukan kotipesiä löytyy Yhden Vanhemman Perheiden Liiton toimipisteistä.