Tunnetyökaluja Tilli Toukan tapaan -opas

Tunnetyökaluja Tilli Toukan tapaan voi käyttää esimerkiksi avoimessa toiminnassa, vaikkapa perhekahviloissa. Ne on kehitetty Tilli Toukka -vertaisryhmän työtavoista. Kaikki Tilli Toukan menetelmät on esitelty Tilli Toukka -työkaluissa.

Näiden tunnetyökalujen tavoitteina ovat vanhemman ja lapsen vuoro­vai­ku­tuk­sen tukeminen, perheiden tukeminen uu­sien asioiden kohtaamisessa, yhteisöllisyyden lisääminen sekä sosiaalisten suhteiden luo­mi­sessa ja ylläpitämisessä tukeminen. Kaikessa kes­ki­ty­tään vah­vistamaan po­sitiivisia asioita.

Kaikki Tilli Toukka -toiminta perustuu samoille peruspilareille. Tilli Toukka -toiminnassa korostuu lapsen näkökulma.

Tunnetyökaluja Tilli Toukan tapaan -opas löytyy alta sähköisenä versiona, voit saada sen myös painettuna versiona oman alueesi Tilli Toukan kotipesästä. Opas on vapaasti kaikkien käytettävissä. Toivottavasti sieltä löytyy jotain juuri sinulle sopivaa!