Peruspilarit

Tilli Toukka -vertaisryhmämallin ja NEro-hankkeen viisi peruspilaria ovat arki ja rutiinit, kosketus, tunteet,  positiivinen palaute sekä toivo. Peruspilarit ovat mielestämme myös kasvatuksen peruspilareita. Hyviä, yksinkertaisia asioita, joiden tärkeydestä pitää vain joskus muistuttaa. Peruspilarit tukevat lapsen tasapainoista kehitystä. Vertaisryhmässä niillä tavoitellaan ja vahvistetaan perusturvallisuuden tunnetta.

Arki ja rutiinit ovat helposti väheksyttyjä asioita. MLL:n aiemman sloganin mukaan Onni löytyy arjesta. Siinä on totuus lyhyesti ja ytimekkäästi. Elämä ei ole yhtä juhlaa ja jos arjesta ei osaa nauttia, kannattaa joko omalle asenteelle tai omalle arjelle tehdä jotain. Arki voi olla myös levollista ja rauhallista. Vanhempi luo arjen puitteet lapselle. Jos päivissä on tiettyjä rutiineja, kokee lapsi turvallisuutta. Hän osaa ennakoida päivän kulkua. Muutoksia tulee silloin tällöin, mutta rutiinittomuuden lapsi kokee helposti turvattomuudeksi.

Tilli Toukka -toiminnassa edetään aina saman kaavan mukaan kerta toisensa jälkeen. Vanhempia opastetaan rutiineiden merkityksestä lapselle ja tarvittaessa, opetetaan vanhempia luomaan rutiineja. Levollisuutta ja rauhallisuutta korostetaan, sillä perheiden vaikeat tilanteet aiheuttavat lapsessa helposti levottomuutta.

Kosketusta kaipaavat kaikki, niin lapset kuin aikuisetkin, pojat ja tytöt, miehet ja naiset. Kosketuksen on mm. huomattu edesauttavan parantumista flunssasta. Jopa aikataulutettu, mekaaninen kosketus voi auttaa esimerkiksi erityislapsia. Hellä kosketus auttaa lasta jäsentämään minäkuvaansa.

Tilli Toukka -toiminnassa lapsia sylitellään, halataan ja silitetään. Vanhempia opastetaan hellän kosketuksen tärkeydestä.

Tunteet ovat joskus vaikeita käsitellä. Niiden käsittelyä helpottaa se, että ne osaa tunnistaa ja nimetä.  Huonojakin tunteita tulee, mutta niitä ei tarvitse pelätä. Kaikki kokevat kaikkia tunteita, mutta se, miten niiden kanssa toimii, on yksilöllistä. Aikuinen on lapselle tärkeänä mallina. Jos suututtaa, ei sitä tarvitse piilotella, mutta silmittömästi ei tarvitse joka kerta raivostuakaan.

Tilli Toukka -vertaisryhmässä nimetään tunteita ja käsitellään vanhempien erosta aiheutuneita surun ja vihan tunteita. Niihin ei kuitenkaan jäädä vellomaan, vaan tunteiden annetaan tulla ja mennä. Vanhempia tuetaan puhumaan lasten kanssa vaikeistakin tunteista. Tilli Toukan tunnetyökaluissa keskitytään vahvistamaan positiivisia tunteita.

Positiivinen palaute on, sekin, kaikille tärkeää. Positiivinen palaute kehittää ja vahvistaa omanarvontuntoa, "minä olen hyvä, minä olen tärkeä". Positiivisesta palautteesta saa onnistumisen kokemuksia ja voimaa jatkaa eteenpäin.

Tilli Toukka -toiminnassa positiivisella palautteella luodaan puitteita tulevalle ja rakennetaan lasten itseään hyväksyvää minäkuvaa.

Toivo auttaa jaksamaan, ilman sitä ei voi elää. Toivo on tunne, johon saa "jäädä vellomaan", toisin kuin suruun ja vihaan. Toivo auttaa uskomaan siihen, että elämä kuitenkin kannattelee.

Tilli Toukka -toiminnassa luodaan toivoa niin lapsille kuin vanhemmillekin.