Tilli Toukka -sivut ovat täydentyneet

18.9.2017

Tilli Toukka -sivuja on täydennetty, sinne on lisätty raportti mallin soveltamisesta ja prosessikuvaus vertaisryhmien käynnistymisestä tarpeen mukaan

Tilli Toukka -vertaisryhmä on tarkoitettu 4-6 -vuotiaille lapsille, joiden vanhemmat ovat eronneet tai eroamassa. Vertaisryhmämalli on sovellettavissa moneen käyttöön, NEro-hankkeessa sitä on sovellettu mm. Tilli Toukka -leirillä, lue raportti leirin toteuttamisesta.

Tilli Toukka -vertaisryhmille on tarvetta ja ne auttavat lasta ja perhettä monin tavoin. NEro-hankkeessa mietitään, miten tarve saadaan näkyviin ja miten sen jälkeen tulisi toimia, jotta ryhmä saataisiin syntymään eri toimijoiden yhteistyönä. Tarpeen selvittämisen suunnittelu jatkuu, yhteistyö ja työnjako on tiivistetty jo prosessikuvaukseen. Katso prosessikuvaus täältä.